പ്രേക്ഷക മനസുകൾ കീഴടക്കി “ഒന്നുമറിയാതെ “

കുംബസദസുകളുടെ മനസ്സുകൾ കീഴടക്കുന്നു ഒന്നുമറിയാതെ. വൈകാരികത നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സിനിമ കാണികളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും, സുകു എന്ന നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അൻസർ എന്ന പുതുമുഖ നടന്റെ

Read more
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com