പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശം

പുണ്യാളൻ അഗർബത്തിസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ട്രെയിലർ എത്തി. ജോയ് താക്കോൽക്കാരനായി ജയസൂര്യതന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. 2013 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്

Read more
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com