മഴവിൽ മനോരമയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ‘ഉടൻ പണം ‘ വിവാദത്തിൽ.

മഴവിൽ മനോരമയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ‘ഉടൻ പണം ‘ വിവാദത്തിൽ. മത്സരാർഥിയായ ഷാഹിനയുടെ പുറത്താക്കിയതിൽ കാഴ്ച്ചക്കാർ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഷാഹിന ശരിയായി ഉത്തരം നൽകിയെങ്കിലും

Read more
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com